}
Hayali Baterist, Teknoloji Manyağı ,Sistem Kurbanı, Bilgisayar Mühendisi Adayı Metal/Rock/Blues \m/ BBM : 7BB40390
Home Theme Sormadan Öğrenemezsin

Hatalı olmamak değildir mükemmel olmak, mükemmel olmak birilerinin gözünden mükemmel görünebilmeyi başarmaktır.

Greg Hardevidt, Chris Poland, Mike Albert, Jeff Young, Marty Friedman, Al Pitrelli , Glen Drover, Chris Broderick

Anonim sordu: soru sorma hakkım bitti lan :D hesaptan çıkış yapmak zorunda kaldım


Yanıtla:

Sorun değil ya zaten uyumam gerek sabah erken kalkicam yarin konusuruz artik , iyi geceler.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors