}
Hayali Baterist, Teknoloji Manyağı ,Sistem Kurbanı, Bilgisayar Mühendisi Adayı Metal/Rock/Blues \m/ BBM : 7BB40390
Home Theme Sormadan Öğrenemezsin

monstrum in fronte, monstrum in animo.

Geceleri bir barda baterist olarak grubuyla sahne alan ve tüm günü kitap okumakla geçen biri olsaydım… Tabi ki mutlu olabilirdim.

Bol kitap oku , kulaklığın kulağından hiç düşmesin ve kendini daha fazla düşün

(Kaynak: umudunukaybedenadam, aglayincaagecmiyor gönderdi)

Güzelliklerden payını almayanların kurduğu şu düzeni neye yormalı…

Tumblr da popüler kültürün köpeği artık , bu göz ardı edilemez.

yalnizlikpaylasilmazz:

şiir sokakta 3

bu insanları çok seviyorum…

(asirihimymsevenkiz gönderdi)

Seyirci kalan biri misin? Yoksa el atan biri mi?Yada görmezden gelen, kenara çekilen…

Uyku mu sadece zaman kaybı ; yorgun düşmek mi , acizlik.

Aldatmaca, sahtekârlık, sadece ipleri tutanların oynadıkları bir küçük oyun.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors